Emlak Servisi

Emlak Vergisi İşlemleri

Gereken belgeler : Tapu fotokopisi ve kimlik fotokopisi.Binalar için Yapı Ruhsat veya Yapı Kullanma İzin Belgesi

Belediyemiz Emlak Vergisi Servisi'nde yapılan iş/işlemler, aşağıdaki gibidir ;

Yeni satın alınan gayrimenkullerle ilgili tarh ve tahakkuk işlemleri yapılmaktadır. Yeni gayrimenkul satan alan kişi tapu fotokopisi, kimlik fotokopisi, iskan raporu , velaketliler için Vekalet Belgesi (Noter Onaylı) , Veraseliler için Veraset Belgesi ile Emlak Vergisi servisimize müracaat ederek kendisine emlak numarası verilerek beyan kabul işlemi yapılmaktadır.

Tapu Tahsis Belgesi olup; alım – satım , tevhid , ifraz , intikal veya paylaşım işlemleri sonucunda Tapu Sicil Müdürlüğünden her yeni tapusunu alan şahıslar yeni aldıkları tapu ile Emlak Vergisi Servisimize müracaat ederek yeni beyan bildirimi vermeleri gerekmektedir.

İskan raporu alan binalar ise Emlak Servisimize müracaat ederken muhakkak ki suretle iskan raporu , kat irtifak ve kat mülkiyet tapusu ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Vefat Eden mükelleflerimizin vefat tarihinden itibaren üç ay içinde iştirakçileri veraset ilamı, tapu fotokopisi ile servisimize müracaat etmeleri halinde gerek iştirakçiler adına gerekse kendi paylarına düşen hisse miktarı kadar bildirimde bulunmaları gerekmektedir.

Kendi adlarına kayıtlı gayrimenkulleri satan mükelleflerimiz dosyalarından kayıtlarının kapatılması için satın alan kişinin tapu fotokopisi ile Emlak Vergisi servisimize müracaat etmeleri gerekmektedir

Emekli indiriminden faydalanmak isteyen mükelleflerimiz gerekli evrakları tamamlayarak Emlak Vergisi servisimize müracaat etmeleri halinde şartları uyan vatandaşlarımız emekli indiriminden faydalanabileceklerdir.

Not : Mükelleflerimizin iş ve işlemlerinin daha hızlı ve sağlıklı yürüyebilmesi için kimlik fotokopileri, tapu fotokopileri, iskan raporunu getirmeleri önemle rica olunur.

Çevre ve Temizlik Vergisi İşlemleri

Şahıslar için gereken belgeler :

 • Yeni İşe Başlayanlar İçin : İşe Başlama Vergi Levhası, Belediyeden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı, Kira Kontratı, ve Kimlik Fotokopisi.
 • Adres Değişikliği : Adres değişikliği Yoklama Tutanağı, Vergi Levhası, Kira kontratı.
 • Kapanış : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinden almış olduğu Kapama Yazısı ve Dilekçe

Şirketler için gereken belgeler :

 • Yeni İşe Başlayanlar İçin : İşe başlama tarihi yazan Vergi Levhası ya da Ticaret Sicil Gazetesi, Kira Kontratı , Belediyeden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı , Yetki Belgesi (İmza Yetkilisi)
 • Unvan Değişikliği : Unvan değişikliği Gazetesi.
 • Kapama : Kapanış Gazetesi, Tasdikli defterin Sureti (Kapanışı belirten suret).

İlan ve Reklam Vergisi İşlemleri

Şahıslar için gereken belgeler :

 • Yeni İşe Başlayanlar İçin: İşe Başlama Vergi Levhası, Kira Kontratı, ve Kimlik Fotokopisi.
 • Adres Değişikliği : Adres değişikliği Yoklama Tutanağı, Vergi Levhası, Kira kontratı.
 • Kapanış : Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesinden almış olduğu Kapama Yazısı.

Şirketler için gereken belgeler :

 • Yeni İşe Başlayanlar İçin : İşe başlama tarihi yazan Vergi Levhası ya da Ticaret Sicil Gazetesi, Kira Kontratı.
 • Unvan Değişikliği : Unvan değişikliği Gazetesi.
 • Kapama : Kapanış Gazetesi, Tasdikli defterin Sureti (Kapanışı belirten suret).

Not : Metre kare , ışıklı ve ışıksız türlere göre işlem yapılır. Farklı durumlarda ekstra belgeler istenebilir (Ortaklıklar vb. durumlarda).

Vergi Ödeme

Vergilerinizi;

 • Veznelerimizden nakit ve kredi kartı ile yatırabilirsiniz.
 • Belediyemizi arayarak vatandaşlarımız Ad , Soyad ve T.C. ile başvurarak ya da telefonla iletişim sağlayarak ; sicil ve borçlarını öğrenebilir. Tüm PTT şubelerinden 241189 Nolu Posta Çeki Hesabına , EmlakVergisi ,Çevre Temizlik Vergisi borçlarınızı (sicil numaranızı ve ad – soyad eklemeyi unutmayınız) yatırabilirsiniz.
 • Halkbank Şubelerinden TC kimlik numarası veya sicil numarası ile yatırabilirsiniz.
 • Tüm Bankalardan İnternet Bankacılığından yatırabilirsiniz.
;